รายงานระดับน้ำ , ปริมาณน้ำ , และสภาพน้ำฝนของ "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์"
ประจำวันที่  29  ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระดับน้ำ เขื่อนพิมายวันนี้ 29 ธันวาคม 2560
ระดับน้ำหน้าเขื่อน +151.78 ม.รทก ลดลงจากเมื่อวาน 0.02 ม.

เขื่อนพิมาย
ปิด 6 บาน
Qน้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ปตร.ปากคลอง
ปิด 2 บาน

Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ปตร.ลำน้ำเค็ม
เหนือ +151.64
ท้าย +149.90
ปิด 3 บาน
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน
ฝนตก 0.0 มม.

ปตร.ลำสะแทด
เหนือ +148.05
ท้าย +146.20
ปิด 2 บาน สูง 0.00 ม.
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 มม.

ปตร.ธรรมจักรพัฒนา
เหนือ +141.55
ท้าย +138.60
ปิด 4 บาน
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 ม.

 

รวมน้ำผ่าน อ.พิมาย

Qน้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 มม.
ฝนสะสม 3 วัน = 3.2 มม.
ฝนสะสมปี60=1,341.0 มม