รายงานระดับน้ำ , ปริมาณน้ำ , และสภาพน้ำฝนของ "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์"
ประจำวันที่  13  กันยายน พ.ศ. 2560

ระดับน้ำ เขื่อนพิมายวันนี้ 13 กันยายน 2560
ระดับน้ำหน้าเขื่อน +151.06 ม.รทก ลดลงจากเมื่อวาน 0.01 ม.

เขื่อนพิมาย
เปิด 6 บาน สูงพ้นน้ำ
Qน้ำผ่าน = 84.16 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 7,272,068 ลบ.ม./วัน

ปตร.ปากคลอง
เปิด 2 บาน
สูง 1.40 ม.
Q น้ำผ่าน = 27.57 ลบ.ม./วิ
Q รวม= 2,382,145 ลบ.ม./วัน

ปตร.ลำน้ำเค็ม
เหนือ +151.40
ท้าย +151.15
เปิด 3 บาน สูง 0.40 ม.
Q น้ำผ่าน = 8.50 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 734,792 ลบ.ม./วัน
ฝนตก 0.0 มม.

ปตร.ลำสะแทด
เหนือ +148.59
ท้าย +146.40
เปิด 1 บาน สูง 0.40 ม.
Q น้ำผ่าน = 6.68 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 577,677 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 มม.

ปตร.ธรรมจักรพัฒนา
เหนือ +140.95
ท้าย +140.65
เปิด 2 บาน สูง 2.00 ม.
Q น้ำผ่าน = 31.05 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 2,683,081 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 ม.

รวมน้ำผ่าน อ.พิมาย

Qน้ำผ่าน = 84.16 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 7,272,068 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 มม.
ฝนสะสม 3 วัน =18.0 มม.
ฝนสะสมปี60=1,035.7 มม