รายงานระดับน้ำ , ปริมาณน้ำ , และสภาพน้ำฝนของ "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์"
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ระดับน้ำ เขื่อนพิมายวันนี้ 12 สิงหาคม 2562
ระดับน้ำหน้าเขื่อน +147.53 ม.รทก ทรงตัวจากเมื่อวาน

เขื่อนพิมาย
ปิด 6 บาน
Qน้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ปตร.ปากคลอง
ปิด 2 บาน สูง

Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ปตร.ลำน้ำเค็ม
เหนือ +148.63
ท้าย +148.55
ปิด 3 บาน
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน
ฝนตก 2.00 มม.

ปตร.ลำสะแทด
เหนือ +146.29
ท้าย +145.55
ปิด 2 บาน
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน
ฝนตก 54.80 มม.

ปตร.ธรรมจักรพัฒนา
เหนือ +137.85
ท้าย +137.52
ปิด 4 บาน สูง 0.00 ม.
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.00 ม.

 

รวมน้ำผ่าน อ.พิมาย

Qน้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 1.20 มม.
ฝนสะสม 3 วัน = 1.20 มม.
ฝนสะสมปี62= 342.10 มม