รายงานระดับน้ำ , ปริมาณน้ำ , และสภาพน้ำฝนของ "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์"
ประจำวันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 2558

 

ระดับน้ำ เขื่อนพิมายวันนี้ 12 สิงหาคม 2558
ระดับน้ำหน้าเขื่อน +151.72 ม.รทก ลดลง จากเมื่อวาน 0.09 ม.

เขื่อนพิมาย
เปิด 1 บาน สูงบานละ 1.60 ม.
Q น้ำผ่าน = 29.83 ลบ.ม./วิ
Q รวม =2 ,577,312.00 ลบ.ม./วัน

ปตร.ปากคลอง
เปิด 2 บาน สูงบานละ 2.20 ม.
Q น้ำผ่าน 13.12 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 1,0133,472.60 ลบ.ม./วัน

ปตร.ลำน้ำเค็ม
ปิด 3 บาน
Q น้ำผ่าน =0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม 0.00ลบ.ม./วัน

รวมน้ำผ่าน อ.พิมาย
Q น้ำผ่าน =41.56 ลบ.ม./วิ
Q รวม=3,590,784.58 ลบ.ม./วัน

ฝนเมื่อวาน
ตก 2.2 มม.
สะสม 3 วัน 5.4 มม.
ฝนสะสมรายปี 757.3 มม.
ฝนเฉลี่ย โครงการ 1,200 มม.