รายงานระดับน้ำ , ปริมาณน้ำ , และสภาพน้ำฝนของ "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์"
ประจำวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ระดับน้ำ เขื่อนพิมายวันนี้ 9 ตุลาคม 2563
ระดับน้ำหน้าเขื่อน +152.10 ม.รทก เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.03 ม.

เขื่อนพิมาย
เปิด 6 บาน สูงพ้นน้ำ
Qน้ำผ่าน = 83.43 ลบ.ม./วิ
Q รวม= 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน

ปตร.ปากคลอง
เปิด 2 บาน สูง 0.50 ม.

Q น้ำผ่าน = 10.22 ลบ.ม./วิ
Q รวม= 0.883 ล้าน ลบ.ม./วัน

ปตร.ลำน้ำเค็ม
เหนือ +152.16
ท้าย +151.46
เปิด 3 บาน สูง 1.00 ม.
Q น้ำผ่าน = 35.06 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 3.029 ล้าน ลบ.ม./วัน
ฝนตก 14.50 มม.

ปตร.ลำสะแทด
เหนือ +147.90
ท้าย +147.45
เปิด 1 บาน สูงพ้นน้ำ
Q น้ำผ่าน = 21.91 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 1.898 ล้าน ลบ.ม./วัน
ฝนตก 9.50 มม.

ปตร.ธรรมจักรพัฒนา
เหนือ +141.79
ท้าย +140.77
เปิด 1 บาน สูง 2.00 ม.
Q น้ำผ่าน = 36.07 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 2.019 ล้าน ลบ.ม./วัน

ฝนตก 8.00 ม.

 

รวมน้ำผ่าน อ.พิมาย

Qน้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 8.50 มม.
ฝนสะสม 3 วัน = 11.90 มม.
ฝนสะสมปี63= 975.80 มม.