รายงานระดับน้ำ , ปริมาณน้ำ , และสภาพน้ำฝนของ "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์"
ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ระดับน้ำ เขื่อนพิมายวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2562
ระดับน้ำหน้าเขื่อน +151.93 ม.รทก เพิ่มขึ้นเมื่อวาน 0.07 ม.

เขื่อนพิมาย
ปิด 6 บาน
Qน้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ปตร.ปากคลอง
ปิด 2 บาน

.
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ปตร.ลำน้ำเค็ม
เหนือ +151.80
ท้าย +150.60
เปิด 1 บาน สูง 0.30 ม.
Q น้ำผ่าน = 2.09 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.232 ลบ.ม./วัน
ฝนตก 0.00 มม.

ปตร.ลำสะแทด
เหนือ +147.90
ท้าย +145.75
ปิด 2 บาน
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน
ฝนตก 0.00 มม.

ปตร.ธรรมจักรพัฒนา
เหนือ +141.69
ท้าย +138.70
ปิด 4 บาน
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.00 ม.

 

รวมน้ำผ่าน อ.พิมาย

Qน้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.00 มม.
ฝนสะสม 3 วัน = 0.00 มม.
ฝนสะสมปี62= 904.20 มม.