รายงานระดับน้ำ , ปริมาณน้ำ , และสภาพน้ำฝนของ "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์"
ประจำวันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ระดับน้ำ เขื่อนพิมายวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2561
ระดับน้ำหน้าเขื่อน +151.74 ม.รทก ลดลงจากเมื่อวาน 0.26 ม.

เขื่อนพิมาย
เปิด 1 บาน สูง 0.70 ม.
Qน้ำผ่าน = 17.41 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 1,504,224 ลบ.ม./วัน

ปตร.ปากคลอง
เปิด 2 บาน
สูง 0.30 ม.
Q น้ำผ่าน = 2.75 ลบ.ม./วิ
Q รวม= 237,000 ลบ.ม./วัน

ปตร.ลำน้ำเค็ม
เหนือ +152.57
ท้าย +150.90
เปิด 3 บาน สูง 0.20 ม.
Q น้ำผ่าน = 3.64 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 314,000 ลบ.ม./วัน
ฝนตก 0.0 มม.

ปตร.ลำสะแทด
เหนือ +147.90
ท้าย +146.17
ปิด 2 บาน สูง 0.00 ม.
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 มม.

ปตร.ธรรมจักรพัฒนา
เหนือ +141.55
ท้าย +140.10
เปิด 1 บาน สูง 0.70 ม.
Q น้ำผ่าน = 4.91 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 424,000 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 ม.

 

รวมน้ำผ่าน อ.พิมาย

Qน้ำผ่าน = 21.05 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 1,818,224 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.00 มม.
ฝนสะสม 3 วัน = 0.00 มม.
ฝนสะสมปี61= 832.2 มม.