รายงานระดับน้ำ , ปริมาณน้ำ , และสภาพน้ำฝนของ "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์"
ประจำวันที่  01  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ระดับน้ำ เขื่อนพิมายวันนี้ 01 พฤษภาคม 2560
ระดับน้ำหน้าเขื่อน +151.49 ม.รทก ลดลงจากเมื่อวาน 0.03 ม.

เขื่อนพิมาย
ปิด 6 บาน
Qน้ำผ่าน 0.00 ลบ.ม./วัน
Q รวม=0.00 ลบ.ม./วัน

ปตร.ปากคลอง
ปิด 2 บาน
Q น้ำผ่าน 0.00ลบ.ม./วิ
Q รวม= 0.00 ลบ.ม./วัน

ปตร.ลำน้ำเค็ม
เหนือ +151.60
ท้าย +149.60
ปิด 3 บาน
Q น้ำผ่าน =0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม 0.0 ลบ.ม./วัน
ฝนตก 0.0 มม.

ปตร.ลำสะแทด
เหนือ +147.08
ท้าย +145.60
ปิด 2 บาน
Q น้ำผ่าน =0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม 0.00 ลบ.ม./วัน

ปตร.ธรรมจักรพัฒนา
ท้าย +138.67
ท้าย +138.67
ปิด 4 บาน
Q น้ำผ่าน =0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม 0.0 ลบ.ม./วัน

รวมน้ำผ่าน อ.พิมาย
Qน้ำผ่าน 0.00 ลบ.ม./วัน
Q รวม=0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 มม.
ฝนสะสม 3 วัน 3.5 มม.
ฝนสะสมปี60=140.0 มม