รวมภาพกิจกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์  
 

ภาพกิจกรรม"ภาพกิจกรรม "ไทยนิยม ยั่งยืน Kick Off "
 อ่านเพิ่มเติม>> ( 28 พฤษภาคม 2561 ) 

ภาพกิจกรรม"รดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์ "
 อ่านเพิ่มเติม>> ( 24 เมษายน 2561 ) 

 

ภาพกิจกรรม"การประชุมชี้แจงการดำเนินการ ตามระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ฉบับใหม่) พ.ศ.2560"
 อ่านเพิ่มเติม>> ( 24 สิงหาคม 2560 ) 

ภาพกิจกรรม"115 ปี กรมชลประทาน"
 อ่านเพิ่มเติม>> ( 13 มิถุนายน 2560 )

ภาพกิจกรรม ลงนามถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
 อ่านเพิ่มเติม>> ( 25 ตุลาคม 2559 ) 
 
 

ภาพกิจกรรม"114 ปี กรมชลประทาน"
 อ่านเพิ่มเติม>> ( 13 มิถุนายน 2559 ) 

   ภาพกิจกรรม"ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในวันพ่อแห่งชาติ"
 อ่านเพิ่มเติม>> ( 3 ธันวาคม 2558 ) 

ภาพกิจกรรม"114 ปี กรมชลประทาน  

อ่านเพิ่มเติม>> ( 13 มิถุนายน 2560 )

ภาพกิจกรรม"ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 8เยี่ยมชมและตรวจดูของโครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์"
 
  อ่านเพิ่มเติม>> ( 3 พฤศจิกายน 2558 )
 
  
 

ภาพกิจกรรม"รองผู้ว่าฯเยี่ยมชมและติดตามภาระกิจของโครงการฯ"ทุ่งสัมฤทธิ์
 
  อ่านเพิ่มเติม>> ( 3 พฤศจิกายน 2558 )
 

 

ภาพกิจกรรมกิจกรรมแจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธิ์ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ของโครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์"
 เรื่อง เตรียมการรับมือเกี่ยวกับสภาวะภัยแล้ง
อ่านเพิ่มเติม>>

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ประชุมเรื่อง
วางแผนการดำเนินงานและชี้แจง งบประมาณเงินกู้ปี2558
 
  อ่านเพิ่มเติม>> ( 14 กรกฎาคม 2558 )
 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ประชุมเรื่องการทำงานของโครงการฯ
ที่ผ่านมาและกำหนดแผนการทำงาน
 
  อ่านเพิ่มเติม>> ( 25 มิถุนายน 2558 )  

   งานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 113 ปี
  อ่านเพิ่มเติม>> ( 12 มิถุนายน 2558 )

 

งานประจำปีฉลองศาลเจ้าแม่ไทรงาม
 อ่านเพิ่มเติม>> ( 5 เมษายน 2558 )    

ภาพกิจกรรม "งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2557"

อ่านเพิ่มเติม>>
( 24 กันยายน 2557 )

 

ภาพกิจกรรม "งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2557"

อ่านเพิ่มเติม>>
( 24 กันยายน 2557 )

 

 

 ภาพกิจกรรม "วันสถาปนากรมชลประทาน
 ครบรอบ 112 ปี"  
อ่านเพิ่มเติม>>
( 13 มิถุนายน 2557 )   

ภาพ "พิธีถวายเครื่องสักการะเจ้าแม่ไทรงาม"
เนื่องในงานประจำปีฉลองศาลเจ้าแม่ไทรงาม
อ่านเพิ่มเติม>> ( 3 เมษายน 2557 )    

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
5 ธันวาคม 2556 
อ่านเพิ่มเติม>>
( 3 ธันวาคม 2556 )   

 
 ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ ร่วมกับ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบความแข็งแรง
ของสะพานแขวนฯ ในอุทยานไทรงาม
 
อ่านเพิ่มเติม>> ( 21 พฤษภาคม 2556 )  

 
 กีฬาประเพณี โครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี 2556
พิธีทรงน้ำเจ้าแม่ไทรงาม และพิธีรดน้ำดำหัว
ผอ.คบ. เนื่องในวันสงกรานต์

 อ่านเพิ่มเติม>> ( 30 เมษายน 2556 )
 

 
  พิธีถวายเครื่องสักการะเจ้าแม่ไทรงาม
เนื่องในงานประจำปีเจ้าแม่ไทรงาม ปี 2556
 
อ่านเพิ่มเติม>> ( 10 เมษายน 2556 )
  

 
  "ประชุมประจำเดือน  อาสาสมัครชลประทาน"
 
 อ่านเพิ่มเติม>> ( 25 มกราคม 2556 )


ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถานีสูบน้ำบ้านซึม
 
อ่านเพิ่มเติม>> ( 25 มกราคม 2556 )

 
 งานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 111 ป
 อ่านเพิ่มเติม>>
( 13 มิถุนายน 2556 )  


 งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
โครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์
18 กันยายน พ.ศ.2556
  อ่านเพิ่มเติม>>
( 19 กันยายน 2556 )  

 

โครงการฝึกอบรมยุวชลกร
หลักสูตร ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
16 - 17 กรกฎาคม 2556 
อ่านเพิ่มเติม >>
( 17 กรกฎาคม 2556 )

 

 เจ้าหน้าที่โครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์
ร่วมบรรจุถุงพระราชทาน
 อ่านเพิ่มเติม>>
( 13 ธันวาคม 2556 )