ภาพ "พิธีถวายเครื่องสักการะเจ้าแม่ไทรงาม"
เนื่องในงานประจำปีฉลองศาลเจ้าแม่ไทรงาม ประจำปี พ.ศ.2558
ณ ศาลเจ้าแม่ไทรงาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2558
 

หน้าหลัก