ภาพ "พิธีถวายเครื่องสักการะเจ้าแม่ไทรงาม"
เนื่องในงานประจำปีฉลองศาลเจ้าแม่ไทรงาม
ณ ศาลเจ้าแม่ไทรงาม ภายในอุทยานไทรงาม
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2556
 
หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2

หน้าหลัก