ภาพ "พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน"
 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556
Share 

หน้าหลัก