ภาพ "พิธีถวายเครื่องสักการะเจ้าแม่ไทรงาม"
เนื่องในงานประจำปีฉลองศาลเจ้าแม่ไทรงาม
ณ ศาลเจ้าแม่ไทรงาม ภายในอุทยานไทรงาม
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ.2557
 

หน้าหลัก