ภาพ "กีฬาประเพณี โครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี 2556
พิธีทรงน้ำเจ้าแม่ไทรงาม และพิธีรดน้ำดำหัว ผอ.คบ. เนื่องในวันสงกรานต์"

ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2556

 
หน้าที่1 ,  หน้าที่2
  Share

หน้าหลัก     หน้าถัดไป