ภาพกิจกรรม "ไทยนิยม ยั่งยืน Kick Off เมนูการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำน้ำประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง"

ณ. ศาลาประชาคมบ้านซาด ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player