ภาพกิจกรรม "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557"
ณ ศาลาวิบูลลักษณ์ โครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์
 วันพุธ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2557
 

Share