ภาพกิจกรรม "การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ฉบับใหม่) พ.ศ.2560"

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ กรมชลประทาน
วันที่ 24 สิงหาคม 2560

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player