ภาพกิจกรรม "กิจกรรมแจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ของโครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์"

 เรื่อง เตรียมการรับมือเกี่ยวกับสภาวะภัยแล้ง

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player