ภาพ "เจ้าหน้าที่โครงการฯทุ่งสัมฤทธิ์ ร่วมบรรจุถุงพระราชทาน"
 เมื่อเวลา 13.30 น. นายสฐิพงษ์  รามโกมุท  ฝจน.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์  ได้นำเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ร่วมบรรจุถุงสิ่งของพระราชทาน  โดยมีคณะอาจารย์ และ นักเรียน โรงเรียนพิมายวิทยาร่วมบรรจุถุงสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

ณ หอประชุมโรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556

หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2  , หน้าที่ 3
Share 

หน้าหลัก