พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จฯไปที่ชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ และอำเภอพิมาย
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2498